Чуждоезиково обучение за деца
и възрастни

Усещане за сигурност и свобода за разгръщане на потенциала на младите ни курсисти

При работата с деца насочваме вниманието си към създаване на среда, в която детето се
чувства сигурно и свободно да развива потенциала си.Стимулираме неговата
любознателност в процеса на усвояването на чуждия език и допринасяме за
изграждането му като личност.

Прецизно планиран подход към усвояване на повече от един чужд език

Откликваме на съвременните изисквания за владеене на повече от еди чужд език, като
предлагаме паралелно обучение по втори и трети език. При нас се получава
„преливане” на часовете от първия към другите езици. Този процес не е хаотичен, а прецизно плаиран, подплатен с подхоняща методика и гарантира качествени резултати.

Малки групи и индивидуални уроци по съвременна, разработена от нас методика

Провеждаме занятията в малки групи или идивидуално, за да отчетем особеностите на
децата при разработването на специфичи подходи за работа с тях. При нас не децата се
напасват към методиката, а нашият подход се определя от техите особености за учене
на нов език. Така ние разбираме „индивидуалния подход” в чуждоезиковото обучение!.

Кога и дали ще се присъединиш към нас, зависи колко лесен или труден искаш да направиш пътя си!

Умения за интеркултурна комуникация

Освен обучението в класната стая насочваме поглед към развиването на уменията за
интеркултурна комуникация. Общуването на децата с връстници от други страни и
култури им дава възможност от най-ранна възраст да развивият умения, които са
ключови при намирането на работа на един по-късен етап.
Чуждоезиковото обучение с ДИВЕРСА-С не е самоцел. Заедно с професионалното
ориентиране ние ги възприемаме като две страни на една и съща монета.

Работа с ВЪЗРАСТНИ КУРСИСТИ в малка група или идивидуало по разработена от нас съвременна методика

Като потвърждение на философията ни за обвързаност на чуждоезиковото обучение и
професиоалното развитие са възрастни курсисти, които се обръщат към нас с вече
набелязани цели. Потребността да комуникират на английски език в работата си или да
се представят отлично на интервю за нова позиция са предизвикателствата, към които
откликваме в избора най-правилния подход. При възрастните курсисти работата в
малки групи или индивидуални уроци се оказва още по-ключова, защото понякога това
са хора с вече изградени позиции в живота и усещането за комфорт и персонално
внимание дават своя принос към постигане на набелязаните цели.

чуждоезиково обучение и подготовка от диверса-с

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност